•    att vi ska bli ett samhälle där de minsta rädda barnen blir sedda och omedelbart får hjälp på alla arenor där vuxna möter barn

•    öka enskilda människors, fackfolks och samhällets förmåga och vilja att skydda barn mot våld, övergrepp och försummelse.
•    kontinuerligt jobba för en radikal ändring för de minsta rädda barnen genom en mångfald av åtgärder, och genom en grundläggande kulturell attitydförändring.

 

räddasmå.se (Paraply.org)

är ansvarig för websidan www.räddasmå.se Denna websidan kommer vara nätverkets språkrör, innehålla information och vara en mötesplats för personer som på olika sätt vill associera sig med räddasmå.se  Vi har också en facebook. I tillägg vill räddasmå.se   

 
•    Att olika beslutande myndigheter säkrar tillräcklig ekonomisk ram, facklig kunskap och bemanning, lagändringar där det behövs samt säkrar ett effektivt samarbete mellan redan existerande tjänster som har till uppgift att se, skydda och hjälpa de minsta rädda barnen. 
•    Att olika myndigheter utvecklar varierade och otraditionella tilltag som kan leda till radikala förändringar av de minsta rädda små barnens situation.

 

 

 

Gåvor til räddasmå.se: konto 5298-3327 

SWISH-nummer: 1235614748 (skriv räddasmå.se i meddelanderutan)

    

©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development