Selma Koso är uppvuxen i Bosnien och kom till Sverige 1997. Selma har examen i mänskliga rättigheter samt beteendevetenskap med inriktning mot psykologi, Selma arbetar idag som verksamhetsansvarig på en kvinnojour. Hon är initiativtagare till organisationen Paraply www.paraply.org. Organisationerna nxtME www.nxtme.com och H.E.L.P. www.help-org.com är Paraplys nära samarbetsparter i nätverket räddasmå.se. Selma är huvudkontakt för räddasmå.se Se kontakt.

Gro Persson är uppvuxen i Norge, flyttade till Sverige 1986 och är svensk polis sedan 1994. Hon har följt arbetet med reddesmå.no under alla år, och är brobyggare mellan det norska reddesmå.no och det svenska räddasmå.se.

Øivind Aschjem och Siri Søftestad är initiativtagare till nätverket reddesmå.no, som är den norska föregångaren till räddasmå.se.

Øivind Aschjem är pensionerad sjuksköterska i psykiatri och familjeterapeut. Han har sedan början av 80 talet mött barn, ungdom och vuxna som på olika sätt upplevt svåra påfrestningar i sin familj. Förutom terapeutiskt arbete har han under alla år förmedlat sina erfarenheter genom föredrag, utställningar och filmer.

Siri Søftestad är socionom och Ph.D. Hon har arbetat myndighetsöverskridande med sexuella övergrepp mot barn i Agder i Norge sedan början av 1990-talet, bl.a som rådgivare, åtgärds - och kompetensutvecklare, föredragshållare och forskare. Hon har skrivit flera fackböcker och en rad artiklar i norska och internationella tidsskrifter.

 

Gåvor til räddasmå.se: konto 5298-3327 

SWISH-nummer: 1235614748 (skriv räddasmå.se i meddelanderutan)

    

©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development