Räddasmå.se är en gren som vuxit fram genom samarbete med reddesmå.no. Vi jobbar ut ifrån samma förutsättningar och målet är det samma, att bekämpa våld, övergrepp och all försummelse av och mot barn. 
För att kunna genomföra och utarbeta utställningen ”Om kläder kunde berätta” är vi beroende av stöd från både privatpersoner och olika sociala arenor.
 
 
Bakgrund
Tusentals barn är utsatta för våld, övergrepp och försummelse i sitt hem där de är lämnade att använda sina egna krafter för att skydda sig. Det är ett förödande faktum att barn lämnas ensamma i detta där de får leva i tystnad med det hemska, som oftast benämns som en hemlighet. Det gör att barn lever i stor rädsla och ensamhet då vuxenvärlden sviker. Varken privatpersoner, det offentliga, rättsväsendet eller statliga myndigheter har, av olika anledningar, inte kunnat bistå med tillräckligt med hjälp till de små, rädda barnen. Merparten av utsatta barn får inte det nödvändiga skydd och stöd som de behöver innan de drabbas av betydande skador som ofta varar livet ut.
 
Vårt fokus ligger på de minsta barnen eftersom det är viktigt med tidigt ingripande. De små barnen är på alla sätt och i alla sammanhang de mest sårbara.

“Jag längtar tillbaka till den tiden då jag var liten och mamma var glad.”  Maung, 6 år

Gåvor til räddasmå.se: konto 5298-3327 

SWISH-nummer: 1235614748 (skriv räddasmå.se i meddelanderutan)

    

©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development